Banan vid frost

Vid frost på banan så är spel förbjudet, bokade tider "brinner inne" och man får boka om sin speltid.  

 

 

Risker med vinterspel på banan

De låga temperaturerna under vinterperioden gör att gräset har mycket liten tillväxt, om ens någon. Det gör att plantan just nu är extra känslig för påverkan, eftersom skador som uppkommer under den här perioden läker väldigt dåligt.

Här kommer några exempel på konsekvenser om vi spelar, går och kör på blöta – i värsta fall frusna – gräsytor under hösten och vintern.

Risker för våra fairways och greenområden

Man bör vara försiktig med att köra vagnar och golfbilar på banan under vinterhalvåret, främst av följande tre skäl:

 1. Körskador. Den främsta orsaken till att många banor inte tillåter golfbilar under vintersäsongen är de körskador och spår som uppstår när man åker på vattenmättade områden.
 2. Inkörda spår. Risken är stor att många spelare kör på samma ställe med både golfbilar och vagnar på banan, särskilt runt greenområdet. Det skapar inkörda spår där det blir ökat slitage på det ofta känsliga gräset.
 3. Större ytor skadas. Hjulen från golfbilar och vagnar täcker och skadar en större yta än om spelarna använder bärbag. Dessutom kan hjulen medföra en ökad risk för spridning av sporer från skadesvampar.

Risker för våra greener och tees

Det finns stora risker med att beträda greener och tees under vinterhalvåret. Här är tre saker som påverkar gräset negativt: 

 1. Marken packas där spelaren går (gäller dåligt dränerade greener).
  • Luft trycks ut ur marken – rötter och mikroliv skadas.
  • Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.
  • Isbrännan dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.
  • Det blir mycket svårt att nyetablera gräs i dessa fläckar (framför allt rödven och krypven).
 2. Mekaniskt slitage av att många personer går på små ytor. Gäller alla greener och blir allvarligt när speltrycket ökar.
  • Plantans ovanjordiska delar förstörs, framför allt runt flaggan.
  • Särskilt allvarligt vid frost på otjälad mark.
 1. Svampangrepp. Tillväxtpunkterna som inte syns och rothalsarna närmast marken skadas och gräset glesas ut. Det ökar exponeringen för bland annat svampsporer. Gräset har svårt att läka skador från svampangrepp, vilket kan ge stora döda partier på spelytorna.
  • Svampsporerna förflyttar sig via skor.
  • Vid rätt temperatur och luftfuktighet slår svampen till.
  • En frisk planta i god kondition kan stå emot ett angrepp relativt bra.
  • En svag planta i vila har svårt att skydda sig mot angrepp.
  • Ett svampangrepp kan slå ut mycket stora delar av en green eller tee.

Se också gärna den här kortfilmen från USGA, om riskerna med att spela vid frost.

https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Våra Partners