Regel & Handicapsektion

Följande personer ingår i sektionen:

Conny Sundbäck, Ordförande

Andrew Pratchett, Regler & hcp

Johan Tärnström, Pro

UPPGIFTER

Regel- & Handicapsektionens uppgifter är följande:

  • informera medlemmar om golf- & hcp regler
  • arrangera regel utbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • under året genomföra en årlig hcp revision för alla medlemmar
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings hcp
  • se över och ansvara för markering av banan
  • varje år se över de lokala reglerna för LGK
  • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

 

Information om hcp-regler hittar du genom att klicka här.

Information om golfregler hittar du på klubbens hemsida 

Har du frågor om hcp eller vill ha din hcp justerad så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Conny Sundbäck

Tel: 070-237 98 81

E-post: conny@csdata.se

Våra Partners