Dam

Damsektionen arbetar med målet att ta hand om klubbens kvinnor i alla åldrar. I arbetet ingår att ordna aktiviteter och tävlingar ansvara för seriespel och engagera så många kvinnor som möjligt i detta.

Damsektionen ÅDA G&CC 2021

Damsektionen arrangerar Måndagstävlingar för kvinnor på alla nivåer över 18 hål. Denna tävling pågår över hela säsongen. Resultatet summeras av de fem bästa ronderna över säsongen. Tävlingen alternerar mellan poängbogey och slaggolf. Startavgiften är 40:- varav 25:- går tillbaka till aktuell dags pristagare och 15:- till specialtävlingar och säsongspriser. Avgifterna betalas med Swish.
För de som inte kan spela dagtid finns denna säsong möjlighet att anmäla sig till spel senare på dagen. Man kan då för en avgift på 15:- deltaga i säsongstävlngen (bästa 5-snitt) .

Anmälan görs i GIT fram till 18.00 på söndagen innan speldag och lottning görs 20.00 varefter starttiderna distribueras till de anmälda på mail. Första starttid normalt 9:00, kan variera beroende på beläggning på banan. Undantag kan behöva göras och meddelas då i god tid före spel.

Damsektionen har även lag i seriespelet i Sörmland. Det är två lag, ett i Damserien och ett i D60. Är man intresserad så kontaktas kansliet eller resp. lagledare. Ett lag finns också i mixedserien. Där spelar en dam och herre parspel. Dam och herre behöver inte vara ett par utan kan vara två enskilda individer.
Lagledare: Damserien Pernilla Beijner, pernilla.beijner@gmail.com
                 D60 och Mixed Birgitta Hollen, birgitta.hollen@gmail.com

Damsektionen har utbyte med Trosa GK damsektion vid två tillfällen under säsongen. Damsektionen arrangerar också Ladies Invitation, en partävling där Åda´s damer bjuder in en dam från en annan klubb. Målet är att ha kul, utvecklas och engagera så många som möjligt i aktiviteterna.

I början av september anordnas också en höstresa till en ännu hemlig ort. Information och anmälningslista anslås på tavlan i klubbhuset.

På grund av restriktioner rekommenderade av SGF i samband med corona och som läget är just nu, vet vi inte när vi kan komma i gång med ordinarie måndagsgolf och övriga aktiviteter. Vi meddelar medlemmarna så fort vi har förutsättningarna för detta.

Välkomna!

Damsektionen   Kerstin Grafford, Leoni Feldt, Yvonne Scherp, Ing-Britt Lindell, Ingegerd Nilsson och Birgitta Mattson.

Våra Partners