Ordningsföreskrifter

 ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB

1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER: 

1.1 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen av personal, som kör golfbil märkt golfvärd.

1.2 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

1.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

1.4 Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

1.5 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

1.6 Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter efter hål 9 .  Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

1.7  Vagnar får inte dras över tee eller på green samt mellan green och greenbunker. Spikskor förbjudet. Endast softspikes är tillåtet.

1.8 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

1.9 Klädsel: För allas trivsel tillämpar vi vårdad klädsel. Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikkläder samt solkläder är exempel på kläder som passar bättre vid andra tillfällen än vid golfspel.

1.10 För gästspel gäller max 100 i handicap totalt i bollen, om inte kansliet tillåter annat.

1.11 Kapten i bollen: Den med lägst handicap i bollen är kapten och ansvarar för att spelarna iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs.

1.12 Rondtider:  Vårt mål är att en 18-hålsrunda inte skall ta mer än 4.5 tim inkl. paus. Du kan kontrollera speltempot på scorekortet.

1.13 Spelare med handicap 36+, spelar från tee 39.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Regel och handicap sektionen juni 2020

Våra Partners