Lokala regler

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås. 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 2019

HÅL 11

Den mark som är till vänster om fairway innan första dammen och den mark som är till höger om fairway och som ej är gräsbeväxt betraktas som onormalt banförhållande. Området är inte specifikt utmärkt. Spel från området är ej tillåtet. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.adagolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


1. Out of bounds (Regel 18)

 1. Banans gräns markeras av viltstängsel, eller med vita pinnar

2. Pliktområden (Regel 17)

 1. Det röda pliktområdet på vänster sida av hål 3, runt green på hål 7 och till höger om green på hål 8 samt det vänstra diket på hål 18, som bara är definierade på en sida är oändliga.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
       A) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f

 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 4. Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

       B) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar till centrum av green i form av pinnar gula för 150 meter och röda för 100 meter är oflyttbara hindrande föremål. Måttangivelser på sprinklerlocken är till framkant av green.

 2. Samtliga belagda vägar och stigar betraktas som oflyttbara tillverkade föremål. Grässträngen till vänster om vägen på hål 12 tillhör vägen. Grässträngen längs staketet till vänster om vägen på hål 13 tillhör vägen.

 3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer, som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål, har samma status som det tillverkade föremålet.


  Beslutade av ledningen på Åda Golf & Country Club 2019-04-29

Våra Partners