Lokala regler

LOKALA REGLER 2020

FÖR ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (adagolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regler där hänvisningen är till modell för lokala regler, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsidan under lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 1. Oute of bounds (Regel 18)
  Banans gräns markeras av viltstängsel, eller vita pinnar.

 2. Pliktområden (Regel 17)
  Det röda pliktområdet på vänster sida av hål 3, runt green på hål 7, till höger om green på hål 8, diket på vänster sida till kullens topp på hål 15 dungarna till höger om hål 17 samt det vänstra diket på hål 18, som bara är definierade på en sida är oändliga.

 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  A) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudzon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.
  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  4.Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

  B) Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Avståndsmarkeringar till centrum av green i from av pinnar gula för 150 meter och röda för 100 meter är oflyttbara hindrande föremål. Måttangivelser på sprinklerlocken är till framkant av green.
  2. Samtliga belagda vägar och stigar betraktas som oflyttbara tillverkade föremål. Grässträngen till vänster om vägen på hål 12 tillhör vägen. Grässträngen längst staketet till vänster om vägen på hål 13 tillhör vägen.
  3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer, som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål, har samma status som det tillverkade föremålet.

 

Beslutade av ledningen på Åda Golf & Country Club 2019-09-18

Våra Partners