Personal

Stefan Lindell

Klubbchef

Elsina Flach

Ekonomi och Kansli

Susanne Fernold

Medlemsansvarig, kansli, reception

Niklas Lindroos

Försäljning och Företagsnätverket

Johan Tärnström

PGA Professional

Martin Lundin

Course Manager

Våra Partners