Lokala regler

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås. 

Out of bounds (Regel 27)

Banans gräns markeras av viltstängsel eller med vita pinnar

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
 2. Sidovattenhindren på hål 3 till vänster i början av fairway, på hål 7 runt om green, samt hål 8 till höger om bunkern är endast markerade där hindret börjar och är oändliga. Detta innebär att all mark och allt vatten bortom markeringarna som definierar hindrets gräns är i hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar.
 5. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 7. Dräneringsdiken med grus. 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Avståndsmarkeringar till centrum av green i form av gula pinnar för 150 meter och röda pinnar för 100 meter.
 4. Samtliga grusbelagda vägar och stigar. Grässträngen till vänster om vägen på hål 12, 13 och 14 tillhör vägbanken.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv.), bryter spelare mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Regel och handicap sektionen juni 2016

Våra Partners